Introductie Kulturhûs Oudehaske

Mensen centraal

Waar mensen samen komen gebeurt iets. Daar draait het om bij een Kulturhûs. Nederland is al meer dan 10 jaar vertrouwd met het Kulturhûs-concept. Kulturhûs is een Scandinavisch begrip en staat voor een veelzijdig gemeenschapscentrum waarbij meer wordt gedeeld dan alleen de voordeur. Vergaande samenwerking tussen participanten is de sleutel naar een goed Kulturhûs. In 2000 is het concept geïntroduceerd in Overijssel, waarna het zich als een olievlek over Nederland heeft verspreid.

Een Kulturhûs is een voorziening onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhûs hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Binnen een Kulturhûs worden inventieve verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen. Dit levert meerwaarde op. Het Kulturhûs is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.

Impressies overzicht 2012