Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert structureel 1 keer per maand.

Tijdens deze bestuursvergaderingen komen een aantal zaken standaard terug, zoals:

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Beheer
  • Verslag actiepunten
  • Participanten
  • Financiën
  • Ingebrachte agendapunten

 

Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat het besproken moet worden?

Mail dan naar secretariaat@kulturhusoudehaske.nl en we zullen het opnemen in de agenda.