Historie

 

Kulturhûs Oudehaske krijgt subsidie Provinsje

OUDEHASKE – De Provincie Fryslân heeft een subsidie toegekend van 75.000 euro voor de bouw het Kulturhûs in Oudehaske. Met acties en eventueel zelfwerkzaamheid moet het dorp nu nog een kleine 20.000 euro opbrengen. ,,Maar dat moet lukken”, aldus voorzitter Gerrit Fennema. ,,De aanhouder wint.”

Definitieve-impressie-Kulturhus-522x391

Zowel het bestuur van de Stichting Kulturhûs Oudehaske als de inwoners van Oudehaske zijn zeer content met deze royale bijdrage. De bouw is begroot op 200.000 euro en Fennema is ervan overtuigd dat de kosten binnen dat bedrag blijven.

Oudehaske heeft, zo rekent Fennema voor, inmiddels al een kleine 50.000 zelf bijgedragen aan de bouw van Kulturhûs. ,,We hebben destijds geld gekregen van de BASF, maar ook met oliebollenacties, de verkoop van paasbroden en Poiesz-spaaracties door sportclubs hebben we dat binnen gehaald. Soms gaat het misschien maar om kleine bedragen, maar alles opgeteld is het toch een flink bedrag.”

Lange adem

Al met al is men in het dorp als zo’n vijftien jaar bezig met het realiseren van het Kulturhûs. ,,Al die instanties, gemeenten, stichtingen en overheden lijken veel minder haast te hebben dan wij. Je moet geduld hebben.” In het dorp werd daardoor soms met de nodige scepsis naar de vorderingen van het stichtingsbestuur gekeken.

,,Vorig jaar ging de gymzaal plat, maar daarna gebeurde er een half jaar weer niets. Maar nu staat er een stalen frame, het is iedereen nu wel duidelijk dat het echt gaat lukken.”

Het Kulturhûs Oudehaske, waarvan de bouw in oktober is gestart, biedt ruimte aan een dorpshuis, een multifunctionele sportzaal, een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, thuiszorg, peuterspeelzaal en kinderopvang, logopediste en de praktijk van een diëetiste. Het doel van de Stichting Kulturhûs Oudehaske is het waarborgen van de voorzieningen in het dorp en het bevorderen van de sociale cohesie.

Subsidies

De ontwikkeling en bouw worden mede mogelijk gemaakt door bijdrages van de gemeente De Friese Meren, Woningcorporatie Accolade, het Oranje Fonds, diverse kleinere subsidies en donaties en een eigen bijdrage vanuit het dorp. De bijdrage vanuit de Provincie is mede verkregen dank zij ondersteuning van Doarpswurk.

Als alles volgens plan verloopt kunnen de scholen na de zomervakantie de gymlessen in het nieuwe Kulturhûs geven en nemen de andere gebruikers in september, oktober hun intrek in de nieuwbouw. De officiële opening is waarschijnlijk in november.

Geplaatst op 16 januari 2015


Bouw Kulturhûs Oudehaske van start

OUDEHASKE – De bouw van het Kulturhûs in het centrum van Oudehaske begint deze week. In het gebouw komen verschillende voorzieningen onder één dak.

Van der Wal Sloopwerken sloopte in april de gymzaal aan de Julianastraat. Die moest plaats maken voor het Kulturhûs. Aanemer Bouwcollectief Sneek is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw.

De eerste werkzaamheden bestaan uit het uitgraven van de bouwput en het aanleggen van de fundering. Naar verwachting is de bouw van het Kulturhûs het derde kwartaal van 2015 klaar.

Kulturhûs

De ruimtes in het Kulturhûs worden zoveel mogelijk samen gebruikt. Zo komt er een sportzaal, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bibliotheek, huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, logopedie en een diëtist. Het doel van het gebouw is om de voorzieningen in Oudehaske te waarborgen. Accolade ontwikkelt het Kulturhûs en verhuurt het gebouw aan Stichting Kulturhûs Oudehaske.

Geplaatst op 17 oktober 2014


Bouw Kulturhûs Oudehaske van start

OUDEHASKE – De bouw van het Kulturhûs in het centrum van Oudehaske start deze week.

2014-04-25 Start Sloop 2In april sloopte Van der Wal Sloopwerken de gymzaal aan de Julianastraat om plaats te maken voor het Kulturhûs. Aannemer Bouwcollectief Sneek is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van het Kulturhûs.

De eerste werkzaamheden bestaan uit het uitgraven van de bouwput en het aanleggen van de fundering. Naar verwachting is de bouw het derde kwartaal van 2015 klaar.

Het Kulturhûs heeft als doel om de voorzieningen in het dorp Oudehaske te waarborgen. Accolade ontwikkelt het Kulturhûs en verhuurt het gebouw aan Stichting Kulturhûs Oudehaske. Zij zorgen voor de verhuur van de verschillende ruimtes.

In het Kulturhûs komen een multifunctionele sportzaal, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bibliotheek, huisarts, logopedie, fysiotherapeut, thuiszorg en een diëtist

Geplaatst op 14 oktober 2014


Bouwcollectief Sneek bouwt Kulturhûs Oudehaske

OUDEHASKE – De bouw van het Kulturhûs in Oudehaske is gegund aan Bouwcollectief Sneek. Het Sneker bedrijf heeft de door Accolade uitgeschreven aanbesteding gewonnen.Grote blogafbeelding

Het Kulturhûs gaat onderdak bieden aan onder andere het dorpshuis, de bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang, huisartsenpraktijk, thuiszorg en een multifunctionele sportzaal. Deze week wordt begonnen met het kappen van bomen op de plek waar gebouwd zal worden. Bovendien wordt het bouwbord geplaatst. Het ontwerp is van Zijlstra Architecten.

Het realiseren van het Kulturhûs gaat ruim €200.000 kosten. Van dat bedrag is tussen de 80.000 en 90.000 euro binnen, maar er wordt nog een substantiële bijdrage van de Provinsje Fryslân verwacht. Daarnaast zullen de inwoners van Oudehaske nog allerlei acties op touw zetten.

Op 23 september is er in Café Dijkstra een presentatie over de huidige stand van zaken en de vorderingen met betrekking tot de bouw en acties.

Eind volgend jaar gaan de deuren van het Kulturhûs open.

Geplaatst op 9 september 2014


Oranje Fonds steunt Kulturhûs Oudehaske met 40.000 euro

OUDEHASKE – Het Oranje Fonds steunt het Kulturhûs Oudehaske met 40.000 euro.

FJO-Kulturhus-Oudehaske-522x391

De Stichting Kulturhûs Oudehaske zegt zeer verheugd dat het Oranje Fonds middels een royale subsidie de ontwikkeling en bouw van het Kulturhûs in Oudehaske mede mogelijk maakt.

Het Kulturhûs Oudehaske, waarvan de bouw in september start, biedt tenminste ruimte aan: een dorpshuis gedeelte,een multifunctionele sportzaal, een huisartsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk, de thuiszorg, peuterspeelzaal en kinderopvang, logopediste en diëtiste.

“Het doel van de Stichting Kulturhûs Oudehaske is het waarborgen van voorzieningen in het dorp en het bevorderen van de sociale cohesie”, aldus de stichting.

De ontwikkeling en bouw van het Kulturhûs wordt mogelijk gemaakt door bijdrages van de gemeente De Friese Meren, woningcorporatie Accolade, eigen bijdrages van de inwoners van Oudehaske, zelfwerkzaamheid en diverse grote en kleinere subsidies.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld,kennis en contacten.Afgelopen jaar besteedde het 28,7 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De lotto en door vrienden en bedrijven.

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Geplaatst op 16 augustus 2014


2014


2013


Oudehaske zoekt ton voor extra meters Kulturhûs

OUDEHASKE – Een speciale financiële werkgroep gaat zich bezighouden met de zoektocht naar honderdduizend euro voor een groter Kulturhûs in Oudehaske. De multifunctionele sportzaal wordt enkele meters groter dan het oorspronkelijke plan zodat die ook aan wedstrijdnormen voldoet.

De extra meters is een wens die al jaren geleden is uitgesproken. De sportverenigingen hadden hier op aangedrongen. “In het bijzonder de volleybalvereniging die in de oorspronkelijke plannen wel in het dorp kan trainen maar ergens anders de wedstrijden speelt”, legt voorzitter Gerrit Fennema van de werkgroep Kulturhûs Oudehaske uit.

In totaal is er twee ton nodig om het plan uit te voeren. Door grote subsidies en sponsoring is er ruim een ton binnengehaald. De overige honderdduizend euro moet het dorp ophoesten. Een speciale financiële werkgroep buigt zich over deze uitdaging. Oud-wethouders en inwoners van Oudehaske Jan Walrecht en Jan Hettinga hebben plaatsgenomen in de financiële club.

“De commissie denkt momenteel na over creatieve oplossingen. Mogelijk dat lokale bedrijven ondersteuning willen bieden en daar bijvoorbeeld reclame voor terug krijgen. Ook bereiden we acties voor om geld binnen te halen. Hier moeten we goed over nadenken want je kunt niet altijd met dezelfde soort acties komen”, stelt Fennema.

Inmiddels is architect Zijlstra uit Bakhuizen druk bezig met het maken van de tekeningen. Die moeten eind mei klaar zijn waarna de vergunning wordt aangevraagd en het plan de inspraak in kan. De verwachting is dat het afbreken van de bestaande gymzaal medio 2013 kan beginnen, gevolgd door de bouw van het Kulturhûs. De oplevering zal naar verwachting in de loop van 2014 zijn.

Geplaatst op donderdag 3 mei 2012


Belangrijke stap in voorbereidingstraject Kulturhûs Oudehaske

OUDEHASKE – De deelnemers en het bestuur van de stichting voor Kulturhûs Oudehaske, directeur Rein Swart van Accolade, wethouder Janny Schouwerwou en de stuurgroepleden hebben woensdag hun handtekening gezet onder een zogenoemde deelname-overeenkomst.Ondertekening Intentieverklaring

Een nieuwe belangrijke stap in het voorbereidingstraject voor het multifunctionele centrum in Oudehaske. De partijen kunnen door de handtekeningen verder aan de slag met de voorbereidingen. De architect gaat bezig met de uitwerking van het schetsontwerp. Naar verwachting kan het Kulturhûs in Oudehaske eind 2014 haar deuren openen.

Accolade ontwikkelt het Kulturhûs en verhuurt het complex straks aan de Stichting Kulturhûs Oudehaske. Zij zorgt voor de verhuur van de verschillende ruimtes. In het Kulturhûs komen onder meer een multifunctionele sportzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelplaats, bibliotheek, huisarts, fysiotherapeut en thuiszorg.

Geplaatst op donderdag 5 april 2012


2012


Schetsen Kulturhûs Oudehaske positief ontvangen

OUDEHASKE – Smûk en duorsum. Dat zijn de twee kernwoorden die de schetsen voor het Kulturhûs in Oudehaske omschrijven. Het gebouw wordt 1780 vierkante meter en gaat onderdak bieden aan verschillende diensten. Ook komt er een sporthal in. De direct omwonenden hebben positief op het ontwerp gereageerd.Eerste schets Kulturhus

Het ontwerp is door het architecten-bureau Zijlstra uit Bakhuizen gemaakt. Het multifunctionele centrum moet op de plek van de huidige gymzaal aan de Julianastrat worden gerealiseerd. Vorige week zijn de eerste schetsen van het Kulturhûs aan de toekomstige naaste omwonenden gepresenteerd. Ruim twintig direct betrokken bewoners waren bij de inloopmarkt aanwezig. De plannen zijn erg positief ontvangen.

Op 21 april worden de participanten uitgenodigd om de schetsen te bekijken. De participanten zijn onder meer een peuterspeelplaats, buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, de huisarts, fysiotherapeut, voedingsdeskundige en logopedist. Ook zijn de Thuiszorg en een apotheek in de toekomst in het Kulturhûs gevestigd.

Tijdens de dorpsvergadering van afgelopen dinsdag hebben de inwoners van Oudehaske het ontwerp onder ogen gekregen. Er was veel interesse voor de tekeningen. Toch waren er ook nog wel vragen. Inwoners van Oudehaske die nu nog van de gymzaal gebruik maken, zullen vermoedelijk tijdens de bouw moeten uitwijken naar andere accommodaties. De angst is dat verenigingen door de overgangsperiode leden zullen verliezen.

“Het mooiste zou zijn dat we deze mensen een oplossing in Oudehaske kunnen geven. Dat lijkt echter niet betaalbaar”, gaf vice-voorzitter Tjitte Huitema van Plaatselijk Belang Oudehaske aan. “In de bijeenkomst met de verenigingen en andere participanten zal dit onderwerp ook aan bod komen. We hopen dat er een goede oplossing wordt bedacht.”

Het is de bedoeling dat het nieuwe multifunctionele centrum in het vierde kwartaal van 2013 open kan.

Geplaatst op vrijdag 8 april 2011


Kulturhûs Oudehaske zo goed als zeker

OUDEHASKE – De bouw van een multifunctioneel centrum in Oudehaske is zo goed als zeker. Gemeente Skarsterlân, Woningcorporatie Accolade en Stichting Kulturhûs Oudehaske ondertekenden woensdagmiddag in de oude gymzaal in het dorp de ontwikkelovereenkomst. Over de plannen is zeker tien jaar gepraat.2011-01-19 Ondertekening Intentieverklaring

Het multifunctioneel centrum komt op de plek van de oude gymzaal aan de Julianastraat in Oudehaske. Het biedt onderdak aan diverse organisaties. Het gebouw bestaat uit een zorgsteunpunt, een gemeenschapshuis en een multifunctionele sportzaal. Het project kost ongeveer 3,5 miljoen euro.

Wethouder Janny Schouwerwou van gemeente Skarsterlân, directeur Rein Swart van Accolade Heerenveen/Joure en Gerrit Fennema van Stichting Kulturhûs Oudehaske memoreerden alle drie het lange traject dat is afgelegd. “Het werd mij duidelijk dat molens, niet alleen ambtelijke, zeer langzaam kunnen draaien”, zei Schouwerwou. “Ik ben heel erg blij en heb veel bewondering voor de vasthoudendheid.”

Ook directeur Rein Swart van Accolade prees het doorzettingsvermogen. “De Oudehaskers hebben de kenmerken van een pitbull”. Hij verwacht dat er eind dit jaar al een begin met de bouw van het Kulturhûs kan worden gemaakt. “De enige hobbel die we nog moeten nemen, is de aanpassing van het bestemmingsplan.”

Voorzitter Gerrit Fennema van Stichting Kulturhûs twijfelt of vanaf nu alles soepel zal verlopen. “We zullen zeker nog een aantal problemen tegenkomen.” Volgens Fennema heeft het allemaal zo lang geduurd omdat de Stichting van meerdere partijen afhankelijk was. “Het lag voor een deel aan het gebrek aan slagvaardigheid bij de gemeente en Accolade. Dit soort dingen duurt altijd lang maar het had vlotter gekund.”

De ondertekenaars gaan er vanuit dat het Kulturhûs nu binnen twee jaar is gerealiseerd.

Kulturhûs Oudehaske zo goed als zeker

Geplaatst op woensdag 19 januari 2011


Ondertekening mijlpaal voor MFC-project Oudehaske

OUDEHASKE – Gemeente Skarsterlân, Woningcorporatie Accolade en Stichting Kulturhûs Oudehaske ondertekenen aanstaande woensdag de ontwikkelovereenkomst voor het multifunctioneel centrum in Oudehaske. 2011-01-19 Ballonnen wedstrijd na ondertekening

Het Kulturhûs komt op de plek van de huidige gymzaal aan de Julianastraat. Het nieuwe centrum biedt onderdak aan diverse organisaties. Het gebouw bestaat uit een zorgsteunpunt, een gemeenschapshuis en een multifunctionele sportzaal.

Oudehaske is al jaren bezig om het multifunctionele centrum van de grond te krijgen. Met de ondertekening wordt een belangrijke stap gezet in de daadwerkelijke totstandkoming van het Kulturhûs. Woningstichting Accolade bouwt het centrum, de gemeente ondersteunt dit met een investeringsbijdrage. Het totale project kost ongeveer 3,5 miljoen euro.

Geplaatst op maandag 17 januari 2011


2011


MFC Oudehaske stapje dichterbij

OUDEHASKE – Het veelbesproken MFC in Oudehaske is weer een stapje dichterbij. De stuurgroep Kultuurhûs verwacht dat er binnen enkele weken een ontwikkel-overeenkomst ligt. Daarna is het de beurt aan een architect. Er wordt al bijna tien jaar over een Multi Functioneel Centrum geGymzaal Oudehaskepraat.

Het MFC moet aan de Julianastraat in het dorp verrijzen. De oude gymzaal en de peuterspeelzaal worden er voor afgebroken. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Oudehaske en omstreken werd woensdagavond duidelijk dat het centrum weer een stapje dichterbij is. “Over enkele weken is er een ontwikkelovereenkomst tussen de stuurgroep, de gemeente en Accolade. Een verplichting om met elkaar het gebouw daar te krijgen en te exploiteren”, legt voorzitter Gerrit Fennema van de stuurgroep uit. “Met afbakening van de financiële risico’s.”

“Daarna kan een architect aan de slag en vervolgens gaan we met de eerste schets de buurtbewoners informeren”, vertelt Tjitte Huitema die namens Dorpsbelang in de stuurgroep zit. “Aansluitend moet er een bestemmingsplan-wijziging komen.” Huitema is optimistisch over de realisatie van een MFC. “De gemeente wil het plan door laten gaan.” Volgens Fennema bestaat er wel een kans dat de infrastructuur rond het gebouw een soberder karakter krijgt.

In het MFC vinden tal van organisaties een plek. Zo komt er een dorpshuis, een bibliotheek, een jeugdhonk en een sportzaal die groter wordt dan aanvankelijk de bedoeling was. De peuterspeelzaal, de kinderopvang en de thuiszorg worden er eveneens ondergebracht. Daarnaast komt er een medisch cluster. Het project kost bijna drie en een half miljioen euro. Het dorp zal naar verwachting 80.000 euro moeten opbrengen. Dorpsbelang en de stuurgroep willen dat bedrag met acties en sponsoring bij elkaar brengen.

De stuurgroep verwacht dat de schep voor het MFC eind volgend jaar de grond in kan.

Geplaatst op woensdag 14 april 2010


2010